Ja, jag vill komma på ett XLENT frukostseminarium den 26 september klockan 08.30 på Regeringsgatan 67
Välkommen på höstens första frukostseminarium - IT-rollerna som krävs i ett nytt affärslandskap och hur du styr och leder IT i praktiken.
Marketing by